روش 5 راس گوساله نر هلشتاین جوانه
وزن هر کدام 650 کیلویی قیمت پایه 42 هزار تومان محل بازدید سمنان گرمسار
فروش تلیسه آبستن 7 ماهه هلشتاین
فروش 22 راس تلیسه آبستن 7 ماهه هلشتاین اصیل و شناسنامدار قیمت پایه 27 میلیون تومان محل بازدید سمنا
فروش گوساله گاومیش نرو ماده
فروش 10 راس گوساله گاومیش 2 الی 3 ماهه وزن هر کدام حدودا 80 الی 90 کیلویی قیمت پایه 7 میلیون تومان
فروش تلیسه گاومیش 7 ماهه آبستن
فروش 30 راس تلیسه گاومیش 7 ماهه آبستن قیمت پایه 18 الی 22 میلیون تومان میزان شیردهی مادران شان 10
بیف فید ۲  - خوراک مخصوص گوساله پرواری
بهبود رشد و کاهش ضریب تبدیل غذایی تامین احتیاجات غذایی گوساله ها وزن گیری سریع و کاهش دوره پروا
دایمووت - درمان نفخ
جهت درمان نفخ کف دار در گاو و نشخوارکنندگان کوچک
(زد) آلبندازول 2.5% رویان
داروی ضد انگل وسیع الطیف مؤثر بر روی کرم های دستگاه تنفس، کرم های نواری و گرد دستگاه گوارش
گوسفند میش فروش فوری 1۶ رأس
۱۵ رأس میش زلتاب اصل مناسب برای داشتی همه جوون میانسال هستن
29,500,000 تومان
۵۳ راس میش افشاری
۵۳ راس میش افشاری همراه سه راس قوچ افشاری خالص
2,950,000 تومان
مرکز فروش گوساله سمینتال و هلشتاین
مرکز فروش گوساله سمینتال و هلشتاین اصیل درجه یک.جهت پرواری و ماده داشتی...