کنسانتره پر شیر دامپروران
کنسانتره پر شیر دامپروران
پاروی چرخدار قابل تنظیم در سطوح صاف
پاروی چرخدار با قابلیت تنظیم دسته و همچنین تنظیم زاویه لبه جهت کود روبی وبرف روبی
فیدر میکسر (خوراک ریز) 6 متر مکعبی دو اوگر پشت تراکتور
فیدر میکسر (خوراک ریز)دو اوگر (دو ماردون) افقی پشت تراکتوری با سیستم کاهنده گیربکس ،
روش 5 راس گوساله نر هلشتاین جوانه
وزن هر کدام 650 کیلویی قیمت پایه 42 هزار تومان محل بازدید سمنان گرمسار
فروش تلیسه آبستن 7 ماهه هلشتاین
فروش 22 راس تلیسه آبستن 7 ماهه هلشتاین اصیل و شناسنامدار قیمت پایه 27 میلیون تومان محل بازدید سمنا
فروش گوساله گاومیش نرو ماده
فروش 10 راس گوساله گاومیش 2 الی 3 ماهه وزن هر کدام حدودا 80 الی 90 کیلویی قیمت پایه 7 میلیون تومان
فروش تلیسه گاومیش 7 ماهه آبستن
فروش 30 راس تلیسه گاومیش 7 ماهه آبستن قیمت پایه 18 الی 22 میلیون تومان میزان شیردهی مادران شان 10
کیمیا پارانیل®
هر لیتر از کیمیا پارانیل حاوی 75 گرم مبندازول و 54/375 گرم کلوزانتل سدیم (معادل 50 گرم کلوزانتل)
پارانیل
‌(كلوزانتل‌ + مبندازول‌) - سوسپانس خوراکی
بیف فید ۲  - خوراک مخصوص گوساله پرواری
بهبود رشد و کاهش ضریب تبدیل غذایی تامین احتیاجات غذایی گوساله ها وزن گیری سریع و کاهش دوره پروا